Rodnoj grudi u stihu

GRADNJA CRKVE Nek se čuje sada pjesma ova, U Derventi bit će crkva nova. Mi gradimo crkvu svetom Juri, Ovog ljeta, jer se nama žuri. Pomozi nas ti naš Jure sveti, Jer gradimo crkvu u Derventi. Obišo sam skoro pola svijeta, Ništa nije k’o naša Derventa. Što čitate ove pjesme svete, Napisa vam parok iz […]

Read More