Molitve

Ovu molitvu župnik moli svaki dan zajedno s pjesmom u čast svetom Juri pred njegovim kipom u kripti derventske crkve
Gospodine Isuse Kriste, naši su pretci pred mnogo godina
izabrali svetog Juraja mučenika za svog zaštitnika i zagovornika,
po njegovu zagovoru mi te molimo providi nam dobre ljude
koji će nam pomoći ponovno sagraditi našu župnu crkvu,
koja neka bude Tebi na čast, nama na spasenje i našem gradu na ponos.
Tim velikim djelom pokaži i ovaj puta kao i mnogo puta u povijesti,
da je ljubav veća od mržnje i gradnja od rušenja.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen!
Pjesma svetom Juri i notni prikaz
Dolazimo Bože u tvoj sveti dom,
Hvalu će mo dati tebi bogu svom,
Slaveć svetog Juru zaštitnika svog,
Moleći se svecu zaštitniku svom,
O sveti Juro zaštitniče naš,
Molitvu čuj nam, usliši nas.
Pod zaštitu tvoju stavljamo se mi,
Nadajući se smjerno tvojoj pomoći,
Pogledaj nas sveče sa nebesa ti,
Zaštitu nam pruži svojom ljubavi.
O, sveti Juro…