Rodnoj grudi u stihu

GRADNJA CRKVE
Nek se čuje sada pjesma ova,
U Derventi bit će crkva nova.

Mi gradimo crkvu svetom Juri,
Ovog ljeta, jer se nama žuri.

Pomozi nas ti naš Jure sveti,
Jer gradimo crkvu u Derventi.

Obišo sam skoro pola svijeta,
Ništa nije k’o naša Derventa.

Što čitate ove pjesme svete,
Napisa vam parok iz Dervente.

PJESMA DERVENTI
Biser grade na sjeveru Bosne,
Dervenćani s tobom se ponose.
Tvoja duša znana od davnine
Jer si dika ravne Posavine.

Ti si naša i majka i strina,
A grli te ta divna Ukrina.

Iz tvog centra sveti Juraj zbori
Gdje ste sada golubovi moji.
Golubovi derventskoga roda
Sjetite se zavičaja svoga.

Tvoja sela na sve četiri strane
Živjela su s pjesmom i bez mane.
Puna sreće, cvijeća i perivoja,
A sad pusta, o žalosti moja.

Ante Nikolaš
OBNOVA CRKVE
Oj, Dervento mili grade moj,
Tebi će se vratit narod tvoj.
Jer razloga za to ima dosta,
Župnik Filip gradit crkvu osta.

Graditeljska ljubav sad je veća,
Rušitelje sad napusti sreća.
Bit će crkva kao što je bila,
A sa crkvom i sreća zaživila.

Bijeli zvonik visoko se vije,
Zvono s njega nad Dervntom bdije.

Oj, župniče na svemu ti hvala,
Gradiš crkvu, kao katedrala.
Derventa nam sad graditelja ima,
Filip, župnik naš, ponos nam je svima.

Josip Ivušić

Poruka sveta
U proljece nakon mnogo ljeta,
stize nama ta poruka sveta.
Da je krajnje vrijeme koje stize,
Svetog Jure crkva da se dize.
Javljaju se ljudi sa svih strana,
sve podrske iz dana u dana.
Preko weba zupljani se cuju,
upoznaju i preporucuju.
Gradit ce se nasa Crkva sada,
izgledat ce kao i nekada,
dok smo tamo sretno mi zivili,
zenili se i djecu krstili.
Sv. Jure snagu sad nam daj,
dio Raja Derventski je kraj.